INCLUSION

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Inclusion Oy:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen
(GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Dokumentti on laadittu 27.7.2023

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Inclusion Oy
Y-tunnus: 1733876-1
Osoite: Nappulakatu 1, LT 6
Postinumero: 04300
Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 040 5106092
Sähköpostiosoite: bodil.gron@inclusion.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Inclusion Oy
Nimi: Bodil Grön
Osoite: Nappulakatu1, LT 6
Postinumero: 04300
Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 040 5106092
Sähköposti: bodil.gron@inclusion.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Inclusion Oy
Nimi: Bodil Grön
Osoite: Napulakatu 1, LT 6
Postinumero: 04300
Postitoimipaikka: Tuusula
Puhelinnumero: 040 5106092
Sähköposti: bodil.gron@inclusion.fi
4. Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri
5. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakkaiden yhteydenottoihin ja asiakassuhteiden ylläpitoon.
6. Tietojen keräämisen peruste
Asiakkaan tietoja kerätään yrityksen ja asiakkaan välisen sopimuksen tekemiseksi.
7. Rekisterin tietosisältö
Asiakaan nimi tai asiakkaan yhteyshenkilön nimi, organisaatio, sähköpostiosoite, osoite ja
puhelinnumero
8. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään vain sen ajan, kun se on toiminnan kannalta merkityksellistä kuten
Inclusion Oy:n ja asiakkaan välisen sopimuksen voimassaolon ajan.

9. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilöltä itseltään.
10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun-
tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolella.
11. Evästeiden (cookies) käyttö
Emme käytä evästeitä.
12. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.
13. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.
14. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on
talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle
henkilölle.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai
poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai
vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai
tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.