INCLUSION

INCLUSION

Arbetshandledning, konsultation och utbilding

Intresserad av arbetshandledning, konsultation,
ledarskap och utbildning?

I arbete med människor kan den professionella själv också behöva utomstående stöd och hjälp.

Det kan vara bra att reflektera över sig själv i sin yrkesroll, identifiera
vad man blir påverkad av och hur arbetet får en att känna.

Som professionell kan
man ibland möta klienter och samarbetspartner som har orealistiska förväntningar
på ens möjligheter att hjälpa.

Det kan därför vara svårt att känna tillräcklighet och
tillfredställelse med den egna arbetsinsatsen, då resultatet av arbetet inte alltid är
det man förväntar sig eller det är svårt att mäta.

I arbetshandledningen kan man träna sina färdigheter i att identifiera tillräcklighet i
motsats till otillräcklighet. Man kan även lära sig att bli snällare mot sig själv,
speciellt i situationer som man själv inte kan kontrollera eller ta ansvar för. Ibland
kan en arbetshandledares fråga eller kommentar hjälpa en att bättre förstå sig själv
och sina reaktioner. Framförallt kan arbetshandledning i grupp, par eller enskilt öka
förståelsen för att människor tenderar att reagera på svårhanterliga saker och att
det i grunden är en sund reaktion.

Bodil Grön

"Vad kul att du hittat till mina hemsidor"

Hej,
trevligt att träffas! ❤️
Som arbetshandledare är jag erfaren och jobbar på ett lösningsfokuserat arbetssätt. Som sakkunnig inom socialt arbete och med över 30 års branscherfarenhet, kan jag
erbjuda konsultation då den professionella behöver stöd och hjälp med sitt eget tänkande.
Jag har mångsidig erfarenhet av krävande klientarbete, utvecklingsarbete samt av att leda människor och verksamhet. Jag är speciellt insatt i barnskydd,
familjevård, institutionsvård, krishantering, ledarskap och i arbete med att grunda nya arbetsgrupper och enheter.
För nya ledare eller personer som vill utveckla sitt ledarskap, kan jag erbjuda intensifierat stöd med tyngdpunkt på att leda sig själv då man samtidigt leder andra eller då arbetsplatsen drabbats av något extraordinärt. Som yrkeslärare kan jag erbjuda utbildning till personal som jobbar inom det sociala
området och/eller med klienter i kris.
Utbildning: Pol.mag, yrkeslärare inom det sociala området och arbetshandledare.

Y – Tunnus: 1733876 – 1

Nappulakatu 1, LH 6 04300 TUUSULA

grön@elisanet.fi

“Olet tässä” Lotta Nevanperä

Kontakt

FO – Nummer: 1733876 – 1

Arbetsutrymme: Nappulakatu 1, LT 6 04300 Tusby

+358 40 510 6092

bodil.gron@inclusion.fi

UPPHOVSRÄTT © INCLUSION OY & illustrationkonst Lotta Nevanperä